E-Service Test

Sistem ini dibangunkan sebagai latihan persediaan calon sebelum menghadadapi Ujian Berkomputer yang sebenar (KPP-Kursus Pendidikan Pemandu).Calon perlulah lulus ujian sebelum dibenarkan melakukan latihan ujian memandu untuk mendapatkan lesen memandu.

1technologysolutions.com © 2023